Ludmila Mašatová

Ludmila Mašatová

Lída jezdí k nám na cvičák už řadu let a od letošního roku je již i členem ZKO. 

Zmíníme jen několik jejích úspěchů:

Má:

- Artuš Bohemia Animo, narozen 15. 5. 2006, zkoušky: ZOP, ZZO, ZZZ, ZPU1, FPr3, RH-E, ZMMP, ZMP1 

- Blackcrest That l'm Talking About alias Gabby narozena 28. 4. 2008, zkoušky:

- Gloria Bohemia Animo, narozena 27. 6. 2013, zkoušky: ZZO, BH, ZOP, ZZO1,

- Bushy Ze Zlaťáku, narozena 23. 1. 2009, 5ZJVQ1/P, výstavy: Výb. zkoušky: BH, ZZZ, ZZS1, RH-F E, ZMT, T2, ZVV2, FPr1, 

- Rena Z Kmene Čeroký, narozena 20. 3. 2013, zkoušky: ZM, ZVV1, ZMT, ZZZ, RH-F E, RH-FA, BH, FPR1,SPT2,FH1

2010 získala titul Mistr sportu v záchranářích 

Měla:

- Gina z Konce Aše, narozena 27. 1. 2004, zkoušky: ZM, ZVV2, BH, IPO3, SchH/VPG3, ZZP2, RH-FLB, RH-TA, ZVP1, FPr3, ZMT, T1, ZPS1, ZPO1, ZLP1, RH-LA, RH-FB, FH1, FH2, IPO-FH, 

- Vítězka mistroství světa záchranných psů IRO 2010 v kategorii stopy RH - SB

- Vítězka mistroství světa záchranných psů FCI družstev 2012 v kategorii stopy 

- Šampion práce ve výkonu záchranných psů ČR, CACT

- Beky Rudolfovská skála, narozena 31. 5. 2003, zkoušky: BH, ZZO, ZMMP, ZMP2, ZMPO, ZPS1, ZOP, ZPU1, ZZZ, ZZP1, RH-E, VZ1, FPr3,